منـــوی اصــلی
مناظره

مناظره در موضوعات چالش برانگیز آموزش پزشکی

جلسه ای است که با استفاده از مدل ارزشیابی مبتنی بر اختلاف نظرات [1]به بررسی جوانب مختلف یک موضوع مورد چالش برانگیز در آموزش پزشکی می پردازد. در جریان آن دو گروه با دیدگاه های مخالف همدیگر در مورد موضوع مورد بحث، جنبه های مثبت رویکرد خود و منفی رویکرد طرف مقابل را به بحث می گذارند. مدیریت جلسه بر عهده یک فرد بی طرف است که مسوولیت رعایت زمان بندی، نوبت دهی و جلوگیری از خارج شدن روند جلسه از مسیر تعیین شده را بر عهده دارد.[1] Adversary oriented

 

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا