منـــوی اصــلی
حیطه های جشنواره

حیطه های جشنواره شهید مطهری عبارتند از:

حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

حیطه یاددهی و یاددگیری

حیطه ارزشیابی

حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

حیطه بادگیری الکترونیکی

حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی

برای اطلاعات بیشتر در مورد تعاریف و مصادیق بر روی هر حیطه کلیک نمائید.تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا