منـــوی اصــلی
شیوه نامه داوری

شیوه نامه داوری دوازدهمین جشنواره کشوری شهيد مطهري

جشنواره کشوری شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسایی و معرفی فرایندهای آموزشی مطلوب دانشگاهی به منطور ارتقای آموزش پزشکی برگزار می گردد.

شیوه نامه حاضر به منظور شفاف سازی روند داوری فرایندهای آموزشی در یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری تدوین شده است.

روند داوری:

بررسی فرایندهای ارسالی به جشنواره کشوری شهید مطهری بر اساس روند زیر صورت می­گیرد:

مرحله اول: بررسی اولیه فرایندها

1.   این بررسی از نظر رعایت چارچوب­های اولیه فرایندهای آموزشی در دبیرخانه جشنواره صورت می­گیرد. در صورتی که فرایندی واجد شرایط اولیه یک فرایند آموزشی نباشد در همین مرحله رد می­شود و برای

2.  مواردی که منجر به رد سریع فرایندها می­شوند عبارتند از:

الف. فعالیت­های خارج از حوزه آموزش اعضای هیات علمی یا یکی از رده­ های فراگیران علوم پزشکی[1]

ب. فعالیت­های مرتبط با آموزش سلامت عمومی[2]

پ. فرایندی که در دوره­ های گذشته به عنوان فرایند دانشگاهی یا کشوری شناسایی و مورد تقدیر قرار گرفته اند

ت. طرح­هایی که صرفا ماهیت نظریه پردازی دارند

ث. پژوهش­های آموزشی که ماهیت تولید علم دارند و نه اصلاح روندهای آموزشی مستقر در دانشگاه­ها

ج. فرایندهایی که از نظر تواتر و مدت اجرا یکی از شرایط زیر را دارند:

1.در مورد فرایندهایی که اجرای مستمر دارند، مدت اجرای کمتر از شش ماه داشته باشند.

2.در مورد فرایندهایی که اجرای مکرر دارند حداقل دو بار انجام نشده باشند.

3.در مورد فرایندهایی که ماهیتا اجرای یک باره دارند ولی تاثیر مستمر دارند مانند برنامه­ های آموزشی یا سندهای سیاست گذاری، مصوب مرجع ذی صلاح نشده باشند.

مرحله دوم: احراز تحقق معیارهای دانش پژوهی

در صورتی که فرایندی در مرحله بررسی اولیه فاقد معیارهای حذف سریع باشد وارد این مرحله می­شود. هدف از این مرحله احراز اطمینان از این است که فرایند مورد بررسی حداقل­ های یک فرایند دانش پژوهی آموزشی را بر اساس معیارهای گلاسیک[3] به شرح زیر دارا است:

معيارهاي ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي:

1.هدف مشخص و روشن دارد.

 بلي              خير

2.برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.

 بلي              خير

3.از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.

 بلي              خير

4.اهداف مورد نظر به دست آمده اند.

 بلي              خير

5.فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است.  

 بلي             خير

6.فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.

 بلي              خير

تبصره:

1.هر فرایند برای دو داور ارسال می­شود و در صورتی که بر اساس قضاوت هر دو داور فاقد هر یک از اجزای اصلی معیارهای دانش پژوهی آموزشی باشد، رد می­شود.

2.در صورتی که نظرات دو داور در مورد یک فرایند متفاوت باشد فرایند برای داور سوم فرستاده می شود و بر اساس نظر دو داور از سه داور، در مورد رد یا ادامه بررسی فرایند تصمیم گیری می­شود.

مرحله سوم: داوری و نمره دهی فرایندهای دانش پژوهی بر اساس شاخص ارزیابی

فرایندهایی که واجد حداقل­های دانش پژوهی آموزشی باشند بر اساس شاخص های جدول زیر مورد داوری و نمره دهی قرار می گیرند. دبیرخانه با جمع بندی نمرات داوران رتبه بندی فرایندها را به تفکیک هر یک از حیطه های شش گانه جشنواره انجام می دهد.

مرحله چهارم: انتخاب نهایی فرایندها برتر

 در این مرحله فرایندهایی که بالاترین رتبه را کسب کرده باشند توسط داوران بر اساس حیطه­ های شش گانه جشنواره داوری می شوند و برترین ها از هر یک از حیطه های شش گانه جشنواره انتخاب می گردد.

چارچوب امتیازدهی فرایندهای دوازدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری


ردیف

محورها

امتیازات

1

اهمیت مسئله

٧

٥

٣

١

اهداف موضوع شفاف، واقع بینانه وبسیار با اهمیت است.

اهمیت موضوع و اهداف مشخص نیست.

2

مرور تجربیات و شواهد

٧

٥

٣

١

مرور مستند و نظام مند

وضعیت مرور نامشخص است.

3

متدولوژی

٧

٥

٣

١

روش مناسب انتخاب شده و در حین اجرا انعطاف پذیری مناسب باعث ارتقاء اجراء گردیده است.

روش مناسب انتخاب شده ولی اجرا بسیار ضعیف بوده است.

4

میزان اثربخشینوآوری

٧

٥

٣

١

افقهای جدیدی برای بررسی و مطالعه بیشتر ایجاد نموده است.

دستیابی به اهداف نامشخص است.

5

استفاده از نقد و بازخورد

٧

٥

٣

١

نقد در سطح خارج از دانشگاه انجام شده است و بازخورد آن در برنامه موثر بوده است.

نقد و بازخورد نامشخص است.

6

سطح نوآوری

٧

٥

٣

١

نوآوری جهانی

نوآوری در سطح گروه یا دپارتمان

7

گسترهارایه

٧

٥

٣

١

ارائه مناسب و انتشار بین المللی

ارائه و انتشار نامشخص

8

وسعت و حجم کار

٧

٥

٣

١

حجم کار در گروه فرایندی خود بسیار بزرگ است.

حجم کار در گروه فرایندی خود کوچک است.

امتیاز کل:

 


 

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا