منـــوی اصــلی
ارسال تجربیات طرح تحول

ارسال تجربیات طرح تحول در دانشگاه ها

انتخاب تجربیات دانشگاه ها در زمینه طرح تحول و نوآوری آموزش از طریق ستاد طرح تحول و نوآوری مستقر در معاونت آموزشی دانشگاه ها و بر اساس بررسی ارزیابی های انجام شده از گزارش های ارسالی دانشگاه ها صورت می گیرد.

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا