منـــوی اصــلی
کمیته علمی

 

اعضای کمیته علمی بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی(به ترتیب حروف الفباء) 

1- دکتر سلیمان احمدی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

2- آقای امیرحسین اکبرزاده/دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

3- دکتر سید حسن امامی رضوی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  

4- دکتر میترا امینی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

5- دکتر فؤاد ایرانمنش/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

6- دکتر لیلا بذرافکن/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز  

7- دکتر الهام بوشهری/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بندرعباس  

8- دکتر شعله بیگدلی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  

9- دکتر فرین تاتاری/عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

10- دکتر محمد جلیلی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  

11- دکتر طاهره چنگیز/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  

12- دکتر فخرالسادات حسینی/ معاون سیاست های اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت

13- دکتر فریبا حقانی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

14- دکتر آبتین حیدرزاده/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

15- دکتر سید جلیل حسینی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

16- دکتر محمدرضا دهقانی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

17- دکتر نسرین روزبهانی/عضو م هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک  

18- دکتر یدالله زارع زاده/عضو م هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

19- دکتر جواد سرآبادانی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

20- دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

21- دکتر مهدی سیاح برگرد/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

22- دکتر فروزان شکوه/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

23- دکتر فرنگیس شوقی شفق آریا/معاون توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت

24- خانم محبوبه طباطبایی چهر/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

25- دکتر فریدون عزیزی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

26- آقای نواز عمادی/دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

27- دکتر رضا غفاری/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

28- دکتر جواد کجوری/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

29- دکتر حسین کریمی مونقی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

30- دکتر ابراهیم کلانتر مهرجردی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

31- دکتر حمیدرضا کوهستانی/عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه

32- دکتر نوشین کهن/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

33- دکتر سارا مرتاض هجری/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

34- خانم الهه محمدی/دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

35- دکتر عظیم میرزازاده/عضوهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

36- دکتر شهرام یزدانی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

37- دکتر نیکو یمانی/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 

 

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا