منـــوی اصــلی
جشنواره دانشجویی ایده های نوآروانه آموزشی

جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه ی آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور شناسایی، تقدیر و حمایت از ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان، و همچنین ایجاد فضای شور و نشاط و رقابت سالم در جهت افزایش مشارکت دانشجویان در حیطه توسعه و نوآوری آموزش برگزار می گردد. بدنبال آغاز به کار رسمی کمیته دانشجویی توسعه آموزش وزارت در پاییز سال 1397، این کمیته پیشنهاد خود را مبنی بر برگزاری این جشنواره به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت و کمیته علمی بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی اعلام کرد و پس از بررسی های صورت گرفته مقرر شد اولین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار گردد.

محورهای جشنواره

برنامه ریزی درسی

یادگیری یاددهی

ارزشیابی آموزشی

مشاوره و حمایت دانشجویی

آموزش مجازی

مدیریت و رهبری آموزشی

سایر موضوعات مرتبط با آموزش علوم پزشکی

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با مدل استاندارد ایده نوآورانه به وب سایت جشنواره مراجعه‌ کنید

 

http://sfimed.ir/

 

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا