منـــوی اصــلی
زمان های مهم

پایان مهلت ارسال خلاصه مقاله:

لغایت 30 آذر ماه 1397

پایان مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه:

15 بهمن ماه 1397

زمان اعلام نتیجه داوری:

اسفند ماه 1397

 

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا