منـــوی اصــلی
حمایت کنندگان
متن کامل خبـــر
ثبت نام کارگاه
اطلاعیه 11- ثبت نام کارگاه

با سلام و احترام

افرادی که در کارگاه های پیش از همایش ثبت نام کرده اند باید 15 دقیقه قبل از شروع کارگاه ها ( ساعت 8:15 برای کارگاه های صبح و ساعت 13:15 برای کارگاه های بعد از ظهر) در محل کارگاه ها حضور داشته باشند. با توجه به اینکه تحویل کارت همایش هم صبح همین روز انجام می گیرد لازم است متقاضیان در محاسبه زمانی خود این مسئله را هم لحاظ نمایند تا برای حضور بموقع در محل ثبت نام کارگاه ها مشکلی نداشته باشند.عدم حضور درزمان تعیین شده به منزله انصراف از شرکت در گارگاه بوده و توسط دیگر شرکت کنندگان حاضر جایگزین خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1398/02/10 | 10:13 AM
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش : 1398/02/11
پـایــان همایش : 1398/02/13
ارسال مقــاله تا : 1399/10/02
ارسال کارگاه تا : 1397/11/15
سایت های مرتبط
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا