منـــوی اصــلی
حمایت کنندگان
متن کامل خبـــر
ثبت گواهی آموزش مداوم
اطلاعیه 13- آخرین مهلت برای ثبت گواهی آموزش مداوم ویژه هیات علمی و همکاران مرکز مطالعات دانشگاه ها

قابل توجه شرکت کنندگان در بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی

گواهی با مجوز آموزش مداوم ویژه اعضای هیات علمی شرکت کننده در همایش و همکاران مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه های علوم پزشکی که توسط هر دانشگاه معرفی شده اند در سامانه آموزش مداوم به آدرس   www.ircme.ir صادر شد، چنانچه از این دو گروه افراد یعنی اعضای هیات علمی و همکاران مرکز مطالعات دانشگاه های علوم پزشکی گواهی فردی صادر نشده است آخرین مهلت ثبت گواهی حداکثر تا تاریخ دهم تیر ماه می باشد، لطفا اسم و کدملی خود را به این آدرس edc@behdasht.gov.ir ایمیل فرمایید تا پیگیری شود قابل ذکر است بعد از این تاریخ سامانه بسته می شود و امکان رسیدگی و ثبت گواهی نمی باشد.

 

تاریخ انتشار: 1398/03/26 | 9:26 AM
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش : 1398/02/11
پـایــان همایش : 1398/02/13
ارسال مقــاله تا : 1399/10/02
ارسال کارگاه تا : 1397/11/15
سایت های مرتبط
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا